Author name: iappolice

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ОБАВЕШТАЈНИ РАД
– ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧНИ ПРИСТУП
САВРЕМЕНОГ РАДА ПОЛИЦИЈЕ

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ОБАВЕШТАЈНИ РАД– ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧНИ ПРИСТУПСАВРЕМЕНОГ РАДА ПОЛИЦИЈЕ Криминалистичко-обавештајни рад (Criminal intelligence) пред-ставља сaвремени приступ прикупљања информација о кре-тању и развоју криминала, чији су актери криминалне групе и поје-динци. Сaвремени приступ рада полиције обухвата све нивое поли-цијског деловања. У региону Балкана криминалистичко-обавештајнирад је још увек мало познат, и најчешће је погрешно практично опре-дељен и повезан …

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ОБАВЕШТАЈНИ РАД
– ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧНИ ПРИСТУП
САВРЕМЕНОГ РАДА ПОЛИЦИЈЕ
Read More »

OSNOVI FORENZIČKIH NAUKA U SISTEMU OBRAZOVANJA PRAVNIKA I KRIMINALISTA

OSNOVI FORENZIČKIH NAUKA U SISTEMU OBRAZOVANJA PRAVNIKA I KRIMINALISTA UVOD Kriminalitet kao složena i društveno negativna pojava napada vitalne vrednosti svakog društva, bez obzira na njegovo društvjeno-ekonomsko uređenje i politički sistem. U suprotstavljanju ovoj negativnoj pojavi društvjene zajednice primjenjuju metode i sredstva koje su adekvatna njihovom kulturnom i naučno- tehnološkom razvoju. Dinamiku razvijanja savremenih oblika …

OSNOVI FORENZIČKIH NAUKA U SISTEMU OBRAZOVANJA PRAVNIKA I KRIMINALISTA Read More »

POLICIJSKO PRAVO

POLICIJSKO PRAVO Policijsko pravo sistematizuje i objašnjava izvore i u njima sadržane opšte pravne norme pozitivnog prava kojima je uređena bezbednost i policija. Kao takvo ono predstavlja tzv. posebno pravo. Kao “sistem znanja” o pomenutim pravnim normama policijsko parvo se bavi pravnim pojavama, no, budući da su bezbednost i policija i društvene pojave, policijsko parvo …

POLICIJSKO PRAVO Read More »

„МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА”

“МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА“ УВОД Чињеница је да се шири захват појма безбедност и да безбедност више није у међама питања вероломних уговора и надметања држава у количини и врсти наоружања, појавили су се нови безбедносни проблеми који су постали важан део свакодневице држава и појединаца. Држави, да би достигла, очувала …

„МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА” Read More »

RELIGIJA I TERORIZAM

RELIGIJA I TERORIZAM Sociologija definiše religiju kao instituciju koja ima izuzetno važnu ulogu u oblikovanju prirode odnosa pojedinca s drugima. Njen učinak postaje posebno vidljiv kada se pojedinac suočava s fenomenom koji ne može objasniti, ali nastoji razumeti. U tom trenutku, religija postaje jedan od najmoćnijih faktora koji može ponuditi smislene argumente ili predložiti strpljenje …

RELIGIJA I TERORIZAM Read More »