Specijalna trodelna legitimacija sa začkom – special badge

Specijalna trodelna legitimacija sa značkom, na kojoj je ugraviran broj člana, ili inicijali i broj po želji člana.

Izdaje se članovima predsedništva, organima i članovima Skupštine Udruženja, počasnim članovima, ali i članovima koji su dali poseban doprinos u radu Udruženja ili uplatili donaciju veću od 24.000 dinara odnosno 200 eura.