• IAP POLICE

    Strukovno udruženje civilnog sektora bezbednosti.

  • MEĐUNARODNO UDRUŽENJE POLICIJE

    Osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti bezbednosti.

  • Afirmativne i pozitivne aktivnosti

    Edukacija iz oblasti bezbednosti seminari, obuke i kursevi.

MOLBA ZA PRIJEM U ČLANSTVO

 Izjavljujem da prihvatam odredbe Statut I Pravilnike Međunarodnog udruženja policije – Intenational association of police, i druga akta Udruženja, odnosno, potpisivanjem ove molbe izjavljujem da nisam osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti osim za dela iz privrede. Obavezujem se da ću članarinu za tekuću godinu uplaćivati do kraja meseca marta.

PRAVILNIK

O načinu nabavke, zaduženja, korišćenju i izgledu značke udruženja.

Član.1

MUP-IAP značka je obeležje Strukovnog udruženja Međunarodnog udruženja policije – intenational association of police, i služi za promociju rada udruženja i predstavljanje među članovima udruženja.

STATUT

Međunarodnog udruženja policije. Oblast ostvarivanja ciljeva.

Član.1

MEĐUNARODNO UDRUŽENJE POLICIJE, (u daljem tekstu Udruženje) je: nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika policije, državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti…

MEĐUNARODNO UDRUŽENJE POLICIJE

Osnovano je na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti bezbednosti i u vezi sa bezbednošću, kao i povezivanjem svih bezbednosnih struktura.. Organizovanje trening seminara o potpisivanju sporazuma IAP deluje na teritoriji bivše Jugoslavije, odnosno Crne Gore, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i svih zemalja Evropske unije, kao i zemalja članica NATO-a.